http://dcdezwaan.vlaanderen/wp-content/uploads/2017/08/Reglement-Dartsfederatie-PODF.pdf