Clubactiviteiten

Beste dartsvrienden,

 

Bedankt voor het bevestigen van jullie deelname aan / interesse in de Corona-competitie!

 

Deze competitie wordt uitzonderlijk georganiseerd na het afgelasten de reguliere competitie seizoen 2020-2021.

De competitie wordt gespeeld volgens de gewone regels in het gekende huishoudelijk reglement. Het spelformaat en klassement zijn echter aangepast, dit enkel tijdens deze competitie.

 

Inschrijven:

in bijlage vinden jullie het inschrijvingsformulier voor de ploeg. Dit via mail ingevuld over te maken voor aanstaande woensdag 30/9. Zo kunnen we voor de startvergadering nog alle gegevens van de ploegen en lokalen bezorgen aan alle deelnemende ploegen.

De inschrijving voor de ploeg is gratis, maar we vragen 5 € per deelnemend lid. Hiermee betalen we de verzekering, drank op de vergaderingen en prijzen. Deze competitie moet een financiële nul-operatie zijn! Het verschuldigde bedrag (dus 5 € per speler) moet overgemaakt worden op rekeningnummer BE76-9733-8110-9495 met vermelding van de ploegnaam, tegen uiterlijk de startvergadering (2 oktober).

Vóór de startvergadering ook de namen van de leden door te mailen.

Voor leden die pas aansluiten bij onze federatie vragen we het document ‘nieuw lid’ in te vullen, te ondertekenen en over te maken (vereist voor de verzekering …).

Indien in de loop van de heenronde nog spelers aan de ploeg worden toegevoegd geldt hetzelfde (enkel de naam bij bestaand lid, document bij nieuw lid bezorgen en 5 € overschrijven …).

 

Startvergadering:

De startvergadering gaat door op vrijdag 2 oktober om 20u in de zaal van ons lokaal café ‘t Fikske, Kalfortdorp 63, 2870 Puurs – Sint-Amands. Op deze korte vergadering worden de aanpassingen aan het spelformaat en klassement aanbevolen het corona-protocol overlopen. We opteren voor een maximale digitalisering. Er wordt slechts één persoon per ploeg toegelaten in de zaal! Er wordt geen dartsblok voorzien. (We hebben wel 8 stuks Blade 5 in voorraad, te koop aan 40 €. Vraag een seintje vooraf bij interesse …)

 

Start competitie:

De eerste wedstrijden worden gespeeld op vrijdag 9 oktober vanaf 20u. Wij bezorgen voor aanvang de ledenlijsten van alle deelnemende ploegen. Ook wordt jullie een tekenlijst doorgemaild waar ieder lid dient te ondertekenen. Dit is vereist voor de verzekering! Het getekende document wordt via mail terugbezorgd.

Er wordt geen wedstrijdkaart voorzien, we bezorgen al het aantal per mail en vragen de deelnemende wedstrijdbladen zelf af te drukken. Zowel de thuisploeg als de bezoekers brengen een blanco wedstrijdblad naar de wedstrijd. Beide exemplaren moeten door beide captains worden getekend. Het thuisploeg stuurt een scan van duidelijke foto door via mail (zoals in reguliere competitie).

 

Reeksindeling:

De competitie zal één reeks omvatten en gespeeld worden in een heen en terugronde. Er wordt een kalender opgemaakt waar we uitgaan van maximaal 12 ploegen. Momenteel hebben we 10 effectieve bevestigingen, maar we gaan uit van nog één of maximaal 2 bijkomende tegen 30/09. Indien deze bevestigingen niet overgemaakt worden spelen we met de 10 bevestigde …

 

Speelwijze:

Om tijdig klaar te zijn met de wedstrijden vóór het sluitingsuur van de horeca vragen wij om tijdig aan te vatten! Indien een wedstrijd niet volledig kan worden gespeeld, geldt de deeluitslag! In onderling overleg kunnen ploegen beslissen om vroeger aan te vangen.

Om ‘social distancing’ haalbaar te maken worden geen dubbels gegooid, maar 10 enkels, steeds 501, best of 5.

 

Covid19:

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het bijgevoegde darts-protocol.

Elke ploeg dient in overleg met de uitbater van het ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden nageleefd. Zowel de uitbater als de aanwezige spelers zijn hiervoor verantwoordelijk!

Wij bevelen ook om met niet meer dan 10 personen op verplaatsing te gaan (spelers en supporters samen).

Indien de covid-reglementering dermate verstrengd dat competitiewedstrijden niet meer mogelijk zijn, zal de wedstrijd in eerste instantie worden stilgelegd voor bepaalde tijd. Bij de opmaak van de kalender zijn een aantal weken vrijgehouden om wedstrijden te verplaatsen. Wij hopen vanzelfsprekend om zonder problemen deze competitie volledig af te werken!

covid_protocol

Vriendelijke en veilige groeten,

 

Peter

voorzitter podf